3

17 Wrzesień 2019
w sprawie: kamerowania przedodbiorowego sieci kanalizacyjnych wykonywanych na terenie Gminy Żarnów

5

17 Wrzesień 2019
w sprawie: wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Żarnów

6

17 Wrzesień 2019
w sprawie: zmian budżecie gminy na 2006

7

17 Wrzesień 2019
w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2007

8

17 Wrzesień 2019
w sprawie: określenia stawki podatku leśnego na rok 2007

9

17 Wrzesień 2019
w sprawie: ustalenia ceny skupu żyta za 1q na rok 2007 do celów obliczenia podatku rolnego

10

17 Wrzesień 2019
w sprawie: określenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2007.

11

17 Wrzesień 2019
w sprawie: zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

12

17 Wrzesień 2019
W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady i Komisji na 2007 rok

13

17 Wrzesień 2019
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Żarnów

14

17 Wrzesień 2019
w sprawie: powołania Skarbnika Gminy

15

17 Wrzesień 2019
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.