0

17 Wrzesień 2019
,

133

17 Wrzesień 2019
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta za 1q na II półrocze 2009 do celów obliczenia podatku rolnego za 2009 rok

134

17 Wrzesień 2019
w sprawie: zmian w budżecie gminy ŻARNÓW na 2009 r.

135

17 Wrzesień 2019
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

136

17 Wrzesień 2019
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żarnów na lata 2009-2015

137

17 Wrzesień 2019
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy

139

17 Wrzesień 2019
w sprawie: zaciągnięcia pozyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska o Gospodarki Wodnej w Łodzi

140

17 Wrzesień 2019
w sprawie drogi nr 25

138

17 Wrzesień 2019
w sprawie: zmian w budżecie gminy ŻARNÓW na 2009 r.

141

17 Wrzesień 2019
w sprawie: zmian w budżecie gminy ŻARNÓw na 2009 r.

124

17 Wrzesień 2019
w sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Żarnów

123

17 Wrzesień 2019
w sprawie: zmian w budżecie gminy ŻARNÓW na 2009 r.