8

17 Wrzesień 2019
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarnów na 2011 r.

7

17 Wrzesień 2019
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2011-2019

202

17 Wrzesień 2019
w sprawie: zmian w budżecie gminy Żarnów na 2010 rok

203

17 Wrzesień 2019
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w

204

17 Wrzesień 2019
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych

205

17 Wrzesień 2019
w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie Hali Sportowej na czas nieoznaczony

206

17 Wrzesień 2019
w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w budynku tzw. "Biblioteki" na czas nieoznaczony

207

17 Wrzesień 2019
w sprawie: nabycia do zasobów Gminy Żarnów nieruchomości położonych w miejscowości Trojanowice

208

17 Wrzesień 2019
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Żarnowie przy ul. Koneckiej

209

17 Wrzesień 2019
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencja Nieruchomości Rolnych

210

17 Wrzesień 2019
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia, na rzecz Gminy, nieruchomości stanowiącej własność kościelną Parafii w Żelazowicach

212

17 Wrzesień 2019
w sprawie: zmian w budżecie gminy Żarnów na 2010 rok