66

17 Wrzesień 2019
w sprawie wyboru ławników

68

17 Wrzesień 2019
w sprawie nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne Gminy Żarnów nieruchomości od Skarbu Państwa

69

17 Wrzesień 2019
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Żarnów

92

17 Wrzesień 2019
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2012 rok

67

17 Wrzesień 2019
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowane w tych stołówkach

91

17 Wrzesień 2019
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015

90

17 Wrzesień 2019
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012

89

17 Wrzesień 2019
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Żarnów na 2012 rok

88

17 Wrzesień 2019
w sprawie:Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020

87

17 Wrzesień 2019
w sprawie: zmian w budżecie gminy Żarnów na 2011 r.

86

17 Wrzesień 2019
w sprawie:zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów na lata 2011-2021

64

17 Wrzesień 2019
w sprawie: dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na