233

17 Wrzesień 2019
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy na rok 2014

235

17 Wrzesień 2019
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

236

17 Wrzesień 2019
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/131/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żarnów na okręgi wyborcze

237

17 Wrzesień 2019
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/154/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Żarnów na obwody głosowania,

238

17 Wrzesień 2019
w sprawie: określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku leśnego

239

17 Wrzesień 2019
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów, na lata 2012-2021

240

17 Wrzesień 2019
w sprawie: zmian w budżecie gminy Żarnów na 2013 r.

241

17 Wrzesień 2019
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2014-2023

242

17 Wrzesień 2019
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Żarnów na 2014 r.

228

17 Wrzesień 2019
w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na urządzenia zlokalizowane w nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy.

229

17 Wrzesień 2019
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Gminy Żarnów.

230

17 Wrzesień 2019
w sprawie: zmiany Statutu Gminy Żarnów.