Uchwała Nr XIX/130/2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 19 maja 2020 r.


  W sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pn. „Krok naprzód!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09-IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

  ilość wyświetleń: 17
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2020-05-22 14:01:45 Monika Kurzyk
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-05-22 14:01:45 przez Łukasz Dusza
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr