39

17 Wrzesień 2019
Uchwała Nr VIII/39/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw (cd.)

39

17 Wrzesień 2019
Uchwała Nr VIII/39/2019 Rady Gminy Żarnów z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw