Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia 2019

Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31 grudnia 2019 r.

31 Grudzień 2019
W sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Żarnowie...

Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31 grudnia 2019 r.

31 Grudzień 2019
W sprawie zatwierdzenia rocznego planu sprawdzeń na rok 2020 z zakresie przestrzegani zasad ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w...

Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31 grudnia 2019 r.

31 Grudzień 2019
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żarnów...

Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30 grudnia 2019 r.

30 Grudzień 2019
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnówna na lata 2019 - 2024...

Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 5 sierpnia 2019 r.

05 Sierpień 2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok...

Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 15 lipca 2019 r.

15 Lipiec 2019
W sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych...

Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 21 czerwca 2019 r.

21 Czerwiec 2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok...

Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 13 czerwca 2019 r.

13 Czerwiec 2019
W sprawie wprowadzenia instrukcji stosowania kasy rejestrującej w Gminie Żarnów...

Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 12 czerwca 2019 r.

12 Czerwiec 2019
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żarnów...

Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 7 czerwca 2019 r.

07 Czerwiec 2019
W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarnowie...

Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 15 kwietnia 2019 r.

15 Kwiecień 2019
W sprawie powołania gminnego koordynatora ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku...

Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 15 kwietnia 2019 r.

15 Kwiecień 2019
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok...