Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia 2020

Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 25 marca 2020 r.

25 Marzec 2020
W sprawie informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r....

Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 25 marca 2020 r.

25 Marzec 2020
W sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żarnów oraz sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarnów za...

Zarządzenie Nr 26A/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 13 marca 2020 r.

13 Marzec 2020
W sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targawisku przy ul. Koneckiej w Żarnowie...

Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 10 marca 2020 r.

10 Marzec 2020
W sprawie zasad organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Żarnów w roku szkolnym 2010/2021...

Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 10 marca 2020 r.

10 Marzec 2020
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r....

Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 17 lutego 2020 r.

17 Luty 2020
W sprawi sprzedaży używanej koparko - ładowarki Ostrówek K-162 stanowiącej własność Gminy Żarnów...

Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 17 lutego 2020 r.

17 Luty 2020
W sprawi sprzedaży używanej koparko - ładowarki CASE SLE 580 stanowiącej własność Gminy Żarnów...

Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 14 lutego 2020 r.

14 Luty 2020
W sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarzadowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3...

Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 14 lutego 2020 r.

14 Luty 2020
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych na 2020 rok...

Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 14 lutego 2020 r.

14 Luty 2020
W sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarzadowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3...

Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 14 lutego 2020 r.

14 Luty 2020
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa na 2020 rok...

Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 14 lutego 2020 r.

14 Luty 2020
W sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarzadowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3...