Lista wszystkich artykułów z kategorii: Zarządzenia 2021

Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 26 lutego 2021 r.

01 Marzec 2021
W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz...

Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 18 lutego 2021 r.

18 Luty 2021
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy żarnów w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania...

Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 10.02.2021 r.

10 Luty 2021
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r....

Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 02.02.2021 r.

02 Luty 2021
W sprawie powołania Komisji d.s. odbioru inwestycji pn.: "Odnawialne Żródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów"...

Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 25.01.2021 r.

25 Styczeń 2021
W sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa Dłużniewice...

Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 25.01.2021 r.

25 Styczeń 2021
W sprawie wyznaczenia koordynatora ds. szczepień oraz utworzenia infolinii...

Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 25.01.2021 r.

25 Styczeń 2021
W sprawie powołania Komisji d.s. odbioru inwestycji pn.: "Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła"...

Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 22.01.2021 r.

22 Styczeń 2021
W sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Żarnów...

Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 20.01.2021 r.

20 Styczeń 2021
W sprawie zmian z budżecie gminy na 2021 r....

Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 12.01.2021 r.

12 Styczeń 2021
W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w szkołach...

Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 11.01.2021 r.

11 Styczeń 2021
W sprawie wznowienia działalności Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor" w Niemojowicach oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie...

Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 04.01.2021 r.

04 Styczeń 2021
W sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3...