Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową
     
     

    Lp.

    Imię i nazwisko

    Funkcja

    Oświadczenie

     1.

    Ewa Borończyk

    Kierownik GBP w Żarnowie

    Treść

     2. Bogusława Agata Wiaderna
    Dyrektor Gimnazjum im. 25 pp AK w Żarnowie  Treść
     3. Małgorzata Pietruszka Kierownik GOPS w Żarnowie  Treść
     4. Maria Domańska
    Dyrektor SP w Klewie  Treść
      Maria Domańska
    Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego z dnia 28.04.2012 r.
     Treść
      Maria Domańska
    Sprostowanie do wyjaśnienia oświadczenia majątkowego z dnia 28.10.2012 r.
     Treść
     5. Maria Grzybowska Dyrektor SP im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie
     Treść
     
     

    Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:

    ilość wyświetleń: 324
    Osoba odpowiedzialna za:
    wytworzenie informacji: 2012-05-07 21:54:25 Redaktor
    wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-05-07 21:54:25 przez Michał Kluska
    Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr