OBWIESZCZENIE

29 Grudzień 2018
OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji umarzającej postępowaniewięcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

31 Październik 2018
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedśięwzięcia Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY na OPC4401I w

Obwieszczenie

03 Marzec 2017