Lista wszystkich artykułów z kategorii: Obwieszczenia i zawiadomienia (IŚ)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (Budowa farmy Fotowoltaicznej w miejscowości Zdyszewice)

07 Kwiecień 2021
Budowa farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 195, 833 w miejscowości Zdyszewice, Gmina Żarnów...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (wykonanie stawu)

13 Marzec 2021
Państwowe Gospodarstwo Wodne zawiadamia...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (Przebudowa drogi Ławki-Młynek-Siedlów)

10 Marzec 2021
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o toczącym się postępowaniu administracyjnym na podstawie wniosku z dnia 09 marca 2021 roku...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (Budowa elektrowni fotowoltaicznej Myślibórz powiat opoczyński)

18 Luty 2021
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o toczącym się postępowaniu administracyjnym na podstawie wniosku z dnia 16 lutego 2021 roku...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (decyzja wodnoprawna)

12 Luty 2021
Państwowe Gospodarstwo Wodne zawiadamia...

Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 46/2 w miejscowości Ruszenice gm. Żarnów

08 Luty 2021
Wójt Gminy Żarnów postanawia zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej...

Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 46/2 w miejscowości Ruszenice gm. Żarnów

25 Styczeń 2021
Wójt Gminy Żarnów informuje strony postępowania, że do Urzędu Gminy w Żarnowie wpłyną wniosek w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego...

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Żarnów na rok 2021

12 Styczeń 2021
Treść ogłoszenia Formularz zgłaszania uwag do programu Projekt uchwały Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi orz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt  ...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (rozbudowa restauracji z częścią hotelową wraz z infrastrukturą na działkach: 370/2 371/2 369/2 i 534)

21 Grudzień 2020
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o toczącym się postępowaniu administracyjnym na podstawie wniosku z dnia 21 grudnia 2020 roku    ...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (rozbudowa restauracji z częścią hotelową wraz z infrastrukturą na działkach: 370/2 371/2 369/2 i 534)

21 Grudzień 2020
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o toczącym się postępowaniu administracyjnym na podstawie wniosku z dnia 21 grudnia 2020 roku...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (decyzja wodnoprawna)

20 Listopad 2020
Państwowe Gospodarstwo Wodne, Zarząd Zlewni w Piortkowie Trybunalskim zawiadamia...

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania (Budowa Farmy Fotowoltaicznej w miejscowości Ruszenice)

18 Listopad 2020
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia strony o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oceny oddziaływania na środowisko dla...