Lista wszystkich artykułów z kategorii: Obwieszczenia i zawiadomienia (IŚ)

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Żarnów na rok 2021

12 Styczeń 2021
Treść ogłoszenia Formularz zgłaszania uwag do programu Projekt uchwały Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi orz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt  ...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (rozbudowa restauracji z częścią hotelową wraz z infrastrukturą na działkach: 370/2 371/2 369/2 i 534)

21 Grudzień 2020
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o toczącym się postępowaniu administracyjnym na podstawie wniosku z dnia 21 grudnia 2020 roku    ...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (rozbudowa restauracji z częścią hotelową wraz z infrastrukturą na działkach: 370/2 371/2 369/2 i 534)

21 Grudzień 2020
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia o toczącym się postępowaniu administracyjnym na podstawie wniosku z dnia 21 grudnia 2020 roku...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (decyzja wodnoprawna)

20 Listopad 2020
Państwowe Gospodarstwo Wodne, Zarząd Zlewni w Piortkowie Trybunalskim zawiadamia...

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania (Budowa Farmy Fotowoltaicznej w miejscowości Ruszenice)

18 Listopad 2020
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia strony o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oceny oddziaływania na środowisko dla...

Obwieszczenie w związkuz prowadzonym postępowaniem (Bubowa farmy fotowoltaicznej PV Bedlno o mocy do 10 MWp)

30 Październik 2020
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie zawiadamia strony oraz osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji (Decyzje wodnoprawne)

13 Październik 2020
Umarzającej postępowanie w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Opoczyńskiego i udzielającej Gminie Żarnów pozwolenia wodnoprawnego......

Zawiadomienie - Obwieszczenie (Budowa Elektrowni Słonecznej na działce nr ew. 339/2 w miejscowości Marcinków)

05 Październik 2020
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia strony postępowania o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko...

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji (Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 152 153 154/2 i 155/2 obręb Marcinków)

22 Wrzesień 2020
Wójt Gminy Żarnów zawiadamia strony postępowania o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

08 Wrzesień 2020
W sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych Gminie Żarnów...

Obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia (Bubowa Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą o mocy do 1/7MW)

04 Wrzesień 2020
Wójt Gminy Żarnów informuje o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (Bubowa farmy fotowoltaicznej PV Bedlno o mocy do 10 MWp)

03 Sierpień 2020
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie zawiadamia o wszczeciu postępowania administracyjnego na podstawie wniosku z dnia 17 lipca 2020 roku  ...