Gospodarka nieruchomościami, rolnictwo, leśnictwo
     
  Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości   PDF
  Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości   PDF
  Wniosek o nadanie numeru porządkowego na budynek   PDF
  Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów DOC PDF
  Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym   PDF
       
  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach                        
     
  Karta informacyjna przedsięwzięcia DOC  

  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  DOC  
       
  Oświata
     
  Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) DOC PDF
  Wniosek o wydanie zaświadczenie o wysokości pobranego stypendium socjalnego DOC PDF
  Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym DOC  
  Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym   PDF
  Wniosek o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika   PDF
  Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis   PDF
  Formularz informacji pomoc de minimis   PDF
       
  Inwestycje
     
  Ankieta zgłoszeniowa na montaż instalacji OZE   PDF
  Deklaracja: Wymiana źródeł ciepła   PDF
  Wniosek o demontaż i usunięcie azbestu   PDF
       
  Radni Gminy Żarnów
     
  Oświadczenie Majątkowe   PDF

   

   


  ilość wyświetleń: 665
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2011-05-05 10:01:39 Michał Kluska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2011-05-05 10:01:39 przez Michał Kluska
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr