8

10 Styczeń 2019
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2018 - 2027

349

12 Sierpień 2011
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego

42

12 Sierpień 2011
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów na lata 2011-2019

7

21 Marzec 2011
w sparwie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Żarnów na lata 2011-2019