111

13 Styczeń 2016
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów na lata 2015-2022

90

17 Grudzień 2015
w sprawie: zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Żarnów, na lata 2015-2022

79

05 Listopad 2015
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów, na lata 2015-2024

34

02 Wrzesień 2015
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów na lata 2015-2024

63

02 Wrzesień 2015
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów na lata 2015-2024

43

10 Lipiec 2015
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów, na lata 2015-2024

50

10 Lipiec 2015
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów, na lata 2015-2024

23

12 Maj 2015
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów, na lata 2015-2024

23

10 Kwiecień 2015
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów na lata 2015-2024

21

13 Styczeń 2015
W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2015-2024

63

23 Grudzień 2014
Zarządzenie NR 63/2014 Wójta Gminy Żarnów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej