307

18 Czerwiec 2018
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2018 - 2027

260

15 Grudzień 2017
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2017 - 2026

249

10 Listopad 2017
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2017 - 2026

237

04 Październik 2017
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2017-2026

227

07 Lipiec 2017
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2017 - 2026

207

13 Kwiecień 2017
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2017 - 2026

199

23 Luty 2017
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2017 - 2026

190

23 Styczeń 2017
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żarnów na 2017 r.

189

23 Styczeń 2017
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2017 - 2026

83

08 Grudzień 2016
w sprawie: autopoprawki do projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żarnów na lata 2017 - 2026

82

08 Grudzień 2016
w sprawie: autopoprawki do projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żarnów na lata 2017 - 2026

72

15 Listopad 2016
w sprawie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2017-2026