Unieważnienie Naboru

23 Styczeń 2019
Wójt Gminy Żarnów unieważnia nabór na wolne stanowiska kierownicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

17 Grudzień 2018
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze-kierownicze: 1. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodno-Kanalizacyjnej Gminy. 2. Kierownik Referatu Rozwoju Strategicznego Gminy,

Ogłoszenie o naborze

22 Listopad 2018
Ogłoszenie  o naborze na wolne stanowiska : 1. Młodszy Referent ds. Projektów i Dotacji, 2. Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych

Ogłoszenie konkursu na wyłonienie kandydata

21 Czerwiec 2018
Ogłoszenie o konkursie na wyłonienie kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Klewie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

20 Lipiec 2017
Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Żarnów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkurencyjnego naboru na wolne

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

20 Lipiec 2017
Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Żarnów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkurencyjnego naboru na wolne