17

17 Wrzesień 2019
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

180

17 Wrzesień 2019
w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarnów".

185

17 Wrzesień 2019
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

186

17 Wrzesień 2019
w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy

247

17 Wrzesień 2019
w sprawie zmiany uchwały nr VII/57/2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia