Lista wszystkich artykułów z kategorii: Sprzedaż

Ogłoszenie Wójta Gminy Żarnów

15 Październik 2019
Wójt Gminy Żarnów ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Żarnów...

Protokół Komisji Przetargowej z dnia 27 września 2019 roku

27 Wrzesień 2019
Z przeprowadzenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Żarnów...

Wykaz nieruchomości przeznzczonych do sprzedaży

23 Sierpień 2019
Wójt Gminy Żarnów podaje do wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy została przeznaczona do sprzedaży w drodze: przetargu ustnego nieograniczonego...