Klauzula informacyjna

31 Grudzień 2018
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada

Klauzula informacyjna

31 Grudzień 2018
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dot. wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Żarnów

Klauzula informacyjna

31 Grudzień 2018
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych