Ogłoszenie powiązane:
  Ogłoszenie nr 165233-2013 z dnia 2013-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Żarnów
  Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na wykonanie zadania pn.: Budowa budynku Filii Bibliotecznej w Skórkowicach w zakresie wykonania: - robót rozbiórkowych, - robót ziemnych i fundamentów, - ścian przyziemia, stropu nad...
  Termin składania ofert: 2013-09-04
  ________________________________________
  Numer ogłoszenia: 174013 - 2013; data zamieszczenia: 30.08.2013

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
  Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
  Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 165233 - 2013 data 20.08.2013 r.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  Gminna Biblioteka Publiczna, u. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, woj. łódzkie, tel. 44 7577073, fax. 44 7577057.
  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
  II.1) Tekst, który należy zmienić:
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Żarnowie ul. Opoczyńska 5 26 - 330 Żarnów pokój Nr 2 /sekretariat/.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Żarnowie ul. Opoczyńska 5 26 - 330 Żarnów pokój Nr 2 /sekretariat/.  ilość wyświetleń: 34
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Kamil Dziechciński
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr