Lista wszystkich artykułów z kategorii: Przetargi

Wyjaśnienie

06 Wrzesień 2013
Żarnów, dnia 06.09.2013 roku Zamawiający: Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5,26-330 Żarnów Nr 26.1.7.2013Wszyscy Wykonawcy Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie wyjaśnia,...

Uzupełnienie odpowiedzi z dnia 04.09.2013 r.

05 Wrzesień 2013
Żarnów, dnia 05.09.2013 roku Zamawiający: Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5,26-330 Żarnów Nr 26.1.6.2013Wszyscy Wykonawcy W uzupełnieniu odpowiedzi z dnia 04.09.2013...

Wyjaśnienia do treści SIWZ

04 Wrzesień 2013
Żarnów, dnia 04.09.2013 roku Zamawiający: Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5,26-330 Żarnów Nr 26.1.5.2013Wszyscy Wykonawcy Wyjaśnienia do treści SIWZ Przedmiot zamówienia:„Budowa budynku...

Wyjaśnienia do treści SIWZ

02 Wrzesień 2013
Żarnów, dnia 02.09.2013 r. Zamawiający: Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5,26-330 Żarnów Nr 26.1.4.2013Wszyscy Wykonawcy Wyjaśnienia do treści SIWZ Przedmiot zamówienia:„Budowa budynku...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

30 Sierpień 2013
Ogłoszenie powiązane:Ogłoszenie nr 165233-2013 z dnia 2013-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - ŻarnówPrzedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na wykonanie zadania...

Wyjaśnienia do treści SIWZ

30 Sierpień 2013
Żarnów, dnia 30.08.2013 rokuZamawiający: Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5,26-330 ŻarnówNr 26.1.2.2013Wszyscy WykonawcyWyjaśnienia do treści SIWZPrzedmiot zamówienia:„Budowa budynku...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

23 Sierpień 2013
Ogłoszenie powiązane:Ogłoszenie nr 165233-2013 z dnia 2013-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - ŻarnówPrzedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na wykonanie zadania...

Wyjaśnienia do treści SIWZ

23 Sierpień 2013
Żarnów, dnia 23.08.2013 rokuZamawiający: Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5,26-330 ŻarnówNr 26.1.1.2013Wszyscy WykonawcyWyjaśnienia do treści SIWZPrzedmiot zamówienia:„Budowa budynku...

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

20 Sierpień 2013
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.bip.zarnow.tensoft.pl________________________________________Żarnów: Budowa budynku Filii Bibliotecznej w SkórkowicachNumer ogłoszenia: 165233 -...