Lista wszystkich artykułów z kategorii: Rozeznania cenowe

Rozeznanie cenowe

12 Luty 2020
Dostawa i ułożenie kostki brukowej przy budynku remizy OSP w Topolicach w ilości 130 m2 w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego...

Rozeznanie cenowe

12 Luty 2020
Zaprojektowanie, dostawę i montaż urządzeń małej architektury w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego na rok 2020...

Rozeznanie cenowe - unieważnione

03 Luty 2020
Dostawa i ułożenie kostki brukowej przy budynku remizy OSP w Topolicach w ilości 130 m2 w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego...

Rozeznanie cenowe - unieważnione

31 Styczeń 2020
Zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń małej architektury w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego na rok 2020...

Rozeznanie cenowe - uniewaznione

30 Styczeń 2020
Dostawa wraz z montażem rolet zewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Pilichowicach w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego na rok 2020...

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu rozeznania cenowego

15 Styczeń 2020
Wyłonienie geodety na potrzeby zadań Gminy Żarnów celem wykonania usług geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Żarnów...

ROZEZNANIE CENOWE

07 Styczeń 2020
Przedmiot zamówienia: Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia granic, połączenia działek, modernizacja ewidencji gruntów dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Żarnów lub...

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu rozeznania cenowego

03 Grudzień 2019
Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żarnów w 2019 roku...

ROZEZNANIE CENOWE

21 Listopad 2019
Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żarnów w 2019 roku...

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu rozeznania cenowego

16 Październik 2019
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamieniec...

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu rozeznania cenowego

10 Październik 2019
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotanu w inwestycji pn.: "Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy...

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu rozeznania cenowego

10 Październik 2019
Kompleksowe zarządzanie projektem pn.: "Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów"...