Uchwały 2013

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXVIII/228/2013, Z dnia: 21.11.2013, Zmieniana:  
w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na urządzenia zlokalizowane w nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy.
Załączniki:
xxviii 228 2013.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 09.12.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 09.12.2013 , wersja 1
Numer: XXVIII/229/2013, Z dnia: 21.11.2013, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Gminy Żarnów.
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 09.12.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 09.12.2013 , wersja 1
Numer: XXVIII/230/2013, Z dnia: 21.11.2013, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany Statutu Gminy Żarnów.
Załączniki:
xxviii 230 2013.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 09.12.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 09.12.2013 , wersja 1
Numer: XXVIII/231/2013, Z dnia: 21.11.2013, Zmieniana:  
w sprawie:trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Żarnów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Załączniki:
xxviii 231 2013.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 09.12.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 09.12.2013 , wersja 1
Numer: XXVIII/232/2013, Z dnia: 21.11.2013, Zmieniana:  
w sprawie: przystąpienia Gminy Żarnów od 1 listopada 2013 roku do 30 kwietnia 2015 roku do realizacji projektu pn."PWP_Otwarta Szkoła Wspierania Rozwoju - adaptacja i wdrożenie niemieckiego modelu OGS w Szkole Podstawowej  im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie - w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Załączniki:
xxviii 232 2013.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 09.12.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 09.12.2013 , wersja 1
Numer: XXVII/216/2013, Z dnia: 26.09.2013, Zmieniana:  
w sprawie: dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo  - Dostępność - Rozwój zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego Skórkowice - Żarnów. Etap IV odcinek Skórkowice - Afryka"
Załączniki:
xxvii 216 2013.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 04.12.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 04.12.2013 , wersja 1
Numer: XXVII/217/2013, Z dnia: 26.09.2013, Zmieniana:  
w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Gminy Żarnów
Załączniki:
xxvii 217 2013.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 09.12.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 09.12.2013 , wersja 1
Numer: XXVII/218/2013, Z dnia: 26.09.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały XXX/2009 Rady Gminy Żarnów z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Załączniki:
xxvii 218 2013.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 09.12.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 09.12.2013 , wersja 1
Numer: XXVII/219/2013, Z dnia: 26.09.2013, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żarnów.
Załączniki:
xxvii 219 2013.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 09.12.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 09.12.2013 , wersja 1
Numer: XXVII/220/2013, Z dnia: 26.09.2013, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy utwardzonego placu targowego, w trybie bezprzetargowym na prowadzenie nauki jazdy.
Załączniki:
xxvii 220 2013.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 09.12.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 09.12.2013 , wersja 1
Numer: XXVI/213/2013, Z dnia: 29.08.2013, Zmieniana:  
w sprawie; zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy.
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 18.09.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 18.09.2013 , wersja 1
Numer: XXVI/212/2013, Z dnia: 29.08.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wyjście ze współwłasności w nieruchomości położonej w Żarnowie.
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 18.09.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 18.09.2013 , wersja 1
Numer: XXVI/211/2013, Z dnia: 29.08.2013, Zmieniana:  
w sprawie: nabycia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminnej Spółdzielni "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" na rzecz Gminy Żarnów.
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 18.09.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 18.09.2013 , wersja 1
Numer: XXVI/208/2013, Z dnia: 29.08.2013, Zmieniana:  
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Opoczno
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 18.09.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 18.09.2013 , wersja 1
Numer: XXVI/207/2013, Z dnia: 29.08.2013, Zmieniana:  
w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji.
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 18.09.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 18.09.2013 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony