Uchwały 2013

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXV/206/2013, Z dnia: 01.07.2013, Zmieniana:  
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Żarnów.
Załączniki:
uchwala xxv 206 2013.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 01.07.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 23.08.2013 , wersja 2
Numer: XXV/205/2013, Z dnia: 01.07.2013, Zmieniana:  
w sprawie: zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości ŻARNÓW, stanowiącej Mienie Komunalne Gminy.
Załączniki:
uchwala xxv 205 2013.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 23.08.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 23.08.2013 , wersja 1
Numer: XXV/204/2013, Z dnia: 01.07.2013, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek w miejscowości Żarnów stanowiących Mienie Komunalne Gminy.
Załączniki:
uchwala xxv 204 2013.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 23.08.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 23.08.2013 , wersja 1
Numer: XXIV/198/2013, Z dnia: 22.05.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 24.06.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 24.06.2013 , wersja 1
Numer: XXIV/194/2013, Z dnia: 22.05.2013, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żarnów na lata 2013-2015
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 27.06.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 27.06.2013 , wersja 1
Numer: XXIV/195/2013, Z dnia: 22.05.2013, Zmieniana:  
w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Żarnów
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 27.06.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 27.06.2013 , wersja 1
Numer: XXIV/197/2013, Z dnia: 22.05.2013, Zmieniana:  
w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 27.06.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 27.06.2013 , wersja 1
Numer: XXIV/196/2013, Z dnia: 22.05.2013, Zmieniana:  
w sprawie: regulacji granic nieruchomości poprzez zamianę działek we wsi Dłużniewice
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 27.06.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 27.06.2013 , wersja 1
Numer: XXIII/187/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą "Trasy Rowerowe EuroVelo".
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 05.04.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 05.04.2013 , wersja 1
Numer: XXIII/185/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 05.04.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 05.04.2013 , wersja 1
Numer: XXIII/186/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żarnów, na których zamieszkują mieszkańcy.
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 05.04.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 05.04.2013 , wersja 1
Numer: XXIII/189/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr X/74/2011 Rady Gminy Żarnów z dnia 28 października 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Żarnów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 05.04.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 05.04.2013 , wersja 1
Numer: XXIII/190/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 05.04.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 05.04.2013 , wersja 1
Numer: XXIII/191/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Żarnowie.
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 05.04.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 05.04.2013 , wersja 1
Numer: XXIII/192/2013, Z dnia: 27.03.2013, Zmieniana:  
w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości ŻARNÓW, stanowiącej Mienie Komunalne Gminy.
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 05.04.2013.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 05.04.2013 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony