2014

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  
Numer: 1/2014, Z dnia: 09.01.2014, Zmieniana:  
w sprawie odwołania i powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego
Załączniki:
zarzadzenie 1 2014.pdf
Informacja wytworzona przez Redaktor dnia 29.07.2014.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 29.07.2014 , wersja 1
Numer: 2/2014, Z dnia: 10.01.2014, Zmieniana:  
w sprawie: zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok, przeznaczonych do pracy przy monitorze ekranowym.
Załączniki:
zarzadzenie 2 2014.pdf
Informacja wytworzona przez Redaktor dnia 29.07.2014.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 29.07.2014 , wersja 1
Numer: 5/2014, Z dnia: 12.02.2014, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Żarnów
Załączniki:
zarzadzenie 5 2014.pdf
Informacja wytworzona przez Redaktor dnia 29.07.2014.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 29.07.2014 , wersja 1
Numer: 6/2014, Z dnia: 14.02.2014, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie.
Załączniki:
zarzadzenie 6 2014.pdf
Informacja wytworzona przez Redaktor dnia 29.07.2014.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 29.07.2014 , wersja 1
Numer: 7/2014, Z dnia: 20.02.2014, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Załączniki:
zarzadzenie 7 2014.pdf
Informacja wytworzona przez Redaktor dnia 29.07.2014.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 29.07.2014 , wersja 1
Numer: 8/2014, Z dnia: 20.02.2014, Zmieniana:  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2014 rok
Załączniki:
zarzadzanie 8 2014.pdf
Informacja wytworzona przez Redaktor dnia 29.07.2014.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 29.07.2014 , wersja 1
Numer: 9/2014, Z dnia: 28.02.2014, Zmieniana:  
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego gminy/miasta Żarnów
Załączniki:
zarzadzanie 9 2014.pdf
Informacja wytworzona przez Redaktor dnia 29.07.2014.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 29.07.2014 , wersja 1
Numer: 10/2014, Z dnia: 12.03.2014, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia i realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Żarnów w 2014 roku
Załączniki:
zarzadzanie 10 2014.pdf
Informacja wytworzona przez Redaktor dnia 29.07.2014.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 29.07.2014 , wersja 1
Numer: 12/2014, Z dnia: 21.03.2014, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 21.03.2014 r. pn.: "Remont drogi w miejscowości Niemojowice".
Załączniki:
zarzadzanie 12 2014.pdf
Informacja wytworzona przez Redaktor dnia 29.07.2014.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 29.07.2014 , wersja 1
Numer: 14/2014, Z dnia: 31.03.2014, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu: na sprzedaż drzew tzw: "Oferta Sprzedaż drzewa na pniu"
Załączniki:
zarzadzanie 14 2014.pdf
Informacja wytworzona przez Redaktor dnia 29.07.2014.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 29.07.2014 , wersja 1
Numer: 16/2014, Z dnia: 02.04.2014, Zmieniana:  
w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. obsługi informatycznej w Wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.
Załączniki:
zarzadzanie 16 2014.pdf
Informacja wytworzona przez Redaktor dnia 29.07.2014.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 29.07.2014 , wersja 1
Numer: 17/2014, Z dnia: 23.04.2014, Zmieniana:  
w sprawie: ustalenie dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2014 w Urzędzie Gminy w Żarnowie.
Załączniki:
zarzadzenie 17 2014.pdf
Informacja wytworzona przez Redaktor dnia 29.04.2014.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 29.04.2014 , wersja 1
Numer: 18/2014, Z dnia: 25.04.2014, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji pn.: "Rozbudowa placu zabaw w Żarnowie i budowa placów zabaw w miejscowościach: Soczówki, Pilichowice i Marcinków."
Załączniki:
zarzadzanie 18 2014.pdf
Informacja wytworzona przez Redaktor dnia 29.07.2014.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 29.07.2014 , wersja 1
Numer: 20/2014, Z dnia: 05.05.2014, Zmieniana:  
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Załączniki:
zarzadzanie 20 2014.pdf
Informacja wytworzona przez Redaktor dnia 29.07.2014.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 29.07.2014 , wersja 1
Numer: 21/2014, Z dnia: 12.05.2014, Zmieniana:  
w sprawie: przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Żarnów za 2013 rok
Załączniki:
zarzadzanie 21 2014.pdf
Informacja wytworzona przez Redaktor dnia 29.07.2014.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 29.07.2014 , wersja 1
 1 2 
Początek strony