Uchwały 2007

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: VI/25/7, Z dnia: 27.04.2007, Zmieniana:  
w sprawie: podziału nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy z przeznaczeniem pod drogę
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Iwona Korecka dnia 27.04.2007.
Opublikowana przez Iwona Korecka dnia 23.05.2007 , wersja 1
Numer: VI/24/7, Z dnia: 27.04.2007, Zmieniana:  
W sprawie: nabycia nieruchomości stanowiącej mienie Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Iwona Korecka dnia 27.04.2007.
Opublikowana przez Iwona Korecka dnia 23.05.2007 , wersja 2
Numer: VI/26/7, Z dnia: 27.04.2007, Zmieniana:  
W sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Iwona Korecka dnia 27.04.2007.
Opublikowana przez Iwona Korecka dnia 23.05.2007 , wersja 1
Numer: VI/27/7, Z dnia: 27.04.2007, Zmieniana:  
w sprawie oddania do korzystania sołectwu wsi Marcinków nieruchomości
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Iwona Korecka dnia 27.04.2007.
Opublikowana przez Iwona Korecka dnia 23.05.2007 , wersja 1
Numer: VI/28/7, Z dnia: 27.04.2007, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w budżecie gminy Żarnów na 2007r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Iwona Korecka dnia 27.04.2007.
Opublikowana przez Iwona Korecka dnia 23.05.2007 , wersja 1
Numer: VI/29/7, Z dnia: 27.04.2007, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, Zastępcy Przewodniczącego oraz diet dla radnych i sołtysów i określenie zasad na jakich radnym i sołtysom przysługują diety
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Iwona Korecka dnia 27.04.2007.
Opublikowana przez Iwona Korecka dnia 23.05.2007 , wersja 1
Numer: VI/30/7, Z dnia: 27.04.2007, Zmieniana:  
uchwała w sprawie ustalenia regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Iwona Korecka dnia 04.10.2007.
Opublikowana przez Iwona Korecka dnia 04.10.2007 , wersja 1
Numer: V/17/7, Z dnia: 12.03.2007, Zmieniana:  
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Żarnów na 2007 rok.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Iwona Korecka dnia 12.03.2007.
Opublikowana przez Iwona Korecka dnia 21.03.2007 , wersja 1
Numer: V/18/7, Z dnia: 12.03.2007, Zmieniana:  
w sprawie: zwolnienia od podatku od środków transportowych autobusów szkolnych w roku 2007
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Iwona Korecka dnia 12.03.2007.
Opublikowana przez Iwona Korecka dnia 21.03.2007 , wersja 1
Numer: V/19/7, Z dnia: 12.03.2007, Zmieniana:  
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Iwona Korecka dnia 12.03.2007.
Opublikowana przez Iwona Korecka dnia 21.03.2007 , wersja 1
Numer: V/20/7, Z dnia: 12.03.2007, Zmieniana:  
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy na rok 2007
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Iwona Korecka dnia 12.03.2007.
Opublikowana przez Iwona Korecka dnia 21.03.2007 , wersja 1
Numer: V/21/7, Z dnia: 12.03.2007, Zmieniana:  
w sprawie: uchylenia uchwały Nr I/3/2006 z dnia 27 listopada 2006r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Iwona Korecka dnia 12.03.2007.
Opublikowana przez Iwona Korecka dnia 21.03.2007 , wersja 1
Numer: V/22/7, Z dnia: 12.03.2007, Zmieniana:  
w sprawie: przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Żarnów
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Iwona Korecka dnia 12.03.2007.
Opublikowana przez Iwona Korecka dnia 21.03.2007 , wersja 1
Numer: V/23/7, Z dnia: 12.03.2007, Zmieniana:  
w sprawie: ustalenia godzinowych stawek ekwiwalentu za udział w akcjach i ćwiczeniach szkoleniowych
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Iwona Korecka dnia 12.03.2007.
Opublikowana przez Iwona Korecka dnia 21.03.2007 , wersja 1
Numer: IV/15/2006, Z dnia: 29.12.2006, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Iwona Korecka dnia 29.12.2006.
Opublikowana przez Iwona Korecka dnia 16.02.2007 , wersja 1
 1 2 
Początek strony