2016

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 81/2016, Z dnia: 06.12.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Żarnów na 2017 rok
Załączniki:
81.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 06.12.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 82/2016, Z dnia: 06.12.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żarnów na lata 2017-2026
Załączniki:
82.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 06.12.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 78/2016, Z dnia: 30.11.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Żarnów według stanu na 31 grudnia 2016 r.
Załączniki:
78.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 30.11.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 79/2016, Z dnia: 30.11.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Żarnów i jej jednostki organizacyjne
Załączniki:
79.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 30.11.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 80/2016, Z dnia: 30.11.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
80.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 30.11.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 77/2016, Z dnia: 29.11.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do odbioru przedmiotu umowy-zakupu i dostawy sprzętu BHP, podstawowego wyposażenia oddziału przedszkolnego, sprzętu TIK, zabawek i pomocy dydaktycznych w ramach zadania pn.: "Mali odkrywcy-utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty zajęć oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Klewie w Gminie Żarnów".
Załączniki:
77.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 29.11.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 76/2016, Z dnia: 25.11.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
76.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 25.11.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 75/2016, Z dnia: 23.11.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego, konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko pracy Kierownik Domu Dziennego Pobytu "Senior - WIGOR" w Niemojowicach
Załączniki:
75.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 23.11.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 74/2016, Z dnia: 22.11.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
74.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 22.11.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 71/2016, Z dnia: 10.11.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Żarnowie
Załączniki:
71.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 10.11.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 72/2016, Z dnia: 10.11.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarnów na lata 2017-2026
Załączniki:
72.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 10.11.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 73/2016, Z dnia: 10.11.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Żarnów na 2017 rok
Załączniki:
73.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 10.11.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 70/2016, Z dnia: 09.11.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żarnów w roku szkolnym 2016/2017 w okresie wrzesień-grudzień 2016 r.
Załączniki:
70.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 09.11.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 69/2016, Z dnia: 04.11.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
Zarzadzenie 69.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 04.11.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 67/2016, Z dnia: 28.10.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
Zarzadzenie 67.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 28.10.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony