2016

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 51/2016, Z dnia: 23.08.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Żarnów oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarnów za I półrocze 2016 roku, i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2016 r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 23.08.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 50/2016, Z dnia: 17.08.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
Zarzadzenie 50.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 17.08.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 48/2016, Z dnia: 08.08.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
Zarzadzenie 48.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 08.08.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 49/2016, Z dnia: 08.08.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie odwołania i powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego
Załączniki:
Zarzadzenie 49.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 08.08.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 47/2016, Z dnia: 01.08.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
Zarzadzenie 47.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 01.08.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 46/2016, Z dnia: 27.07.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 28.07.2016 r. pn.:"Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół w roku szkolnym 2016/2017 na terenie Gminy Żarnów oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Opocznie ".
Załączniki:
Zarzadzenie 46.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 27.07.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 45/2016, Z dnia: 20.07.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru wniosku o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości oraz sfinansowania tej usługi
Załączniki:
Zarzadzenie 45.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 20.07.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 44/2016, Z dnia: 15.07.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
Zarzadzenie 44.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 15.07.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 43/2016, Z dnia: 06.07.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
Zarzadzenie 43.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 06.07.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 36/2016, Z dnia: 04.07.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Żarnowie
Załączniki:
Zarzadzenie 36.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 04.07.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 37/2016, Z dnia: 04.07.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych oraz postępowania z dokumentami niejawnymi
Załączniki:
Zarzadzenie 37.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 04.07.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 38/2016, Z dnia: 04.07.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Gminy w Żarnowie
Załączniki:
Zarzadzenie 38.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 04.07.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 39/2016, Z dnia: 04.07.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Żarnowie
Załączniki:
Zarzadzenie 39.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 04.07.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 40/2016, Z dnia: 04.07.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie ustalenia procedury określającej tryb wydawania przez Wójta Gminy Żarnów upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone"
Załączniki:
Zarzadzenie 40.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna dziubek dnia 04.07.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 41/2016, Z dnia: 04.07.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie zmiany w składzie Komisji Socjalnej na kadencję od dnia 15.04.2015 r. do dnia 31.12.2017 r.
Załączniki:
Zarzadzenie 41.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 04.07.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony