2016

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 42/2016, Z dnia: 04.07.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Żarnów
Załączniki:
Zarzadzenie 42.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 04.07.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 35/2016, Z dnia: 30.06.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów, na lata 2016-2027
Załączniki:
Zarzadzenie 35.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 30.06.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 33/2016, Z dnia: 29.06.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
Zarzadzenie 33.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 29.06.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 34/2016, Z dnia: 29.06.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych huraganem, który przeszedł w dniu 26 czerwca 2016 r. przez teren Gminy Żarnów
Załączniki:
Zarzadzenie 34.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 29.06.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 33/2016, Z dnia: 28.06.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na przetarg w dniu 28.06.2016 r., pn.: "Przebudowa drogi na ulicy Bankowej w Miedznej Murowanej"
Załączniki:
Zarzadzenie 33a.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 28.06.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 32/2016, Z dnia: 27.06.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku nawałnicy (huraganu), która przeszła w dniu 26 czerwca 2016 r. przez teren Gminy Żarnów
Załączniki:
Zarzadzenie 32.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 27.06.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 32/2016, Z dnia: 27.06.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w budynkach gospodarczych w wyniku nawałnicy (huraganu), która przeszła w dniu 26 czerwca 2016 roku przez teren Gminy Żarnów
Załączniki:
Zarzadzenie 32a.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 27.06.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 31/2016, Z dnia: 13.06.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
Zarzadzenie 31.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 13.06.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 28/2016, Z dnia: 01.06.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie naboru wniosków o udzielenie w 2016 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego
Załączniki:
Zarzadzenie 28.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 01.06.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 29/2016, Z dnia: 01.06.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Żarnów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego
Załączniki:
Zarzadzenie 29.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 01.06.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 30/2016, Z dnia: 01.06.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie ustalenia planu w zakresie turystyki na terenie Gminy Żarnów
Załączniki:
Zarzadzenie 30.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 01.06.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 26/2016, Z dnia: 31.05.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
Załączniki:
Zarzadzenie 26.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 31.05.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 25/2016, Z dnia: 20.05.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie postępowania z dłużnikami zalegającymi z zapłatą za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków
Załączniki:
Zarzadzenie 25.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 20.05.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 24/2016, Z dnia: 16.05.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
Załączniki:
Zarzadzenie 24.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 16.05.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 23/2016, Z dnia: 11.05.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
Załączniki:
Zarzadzenie 23.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 11.05.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony