2016

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 22/2016, Z dnia: 29.04.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
Załączniki:
Zarzadzenie 22.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 29.04.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 21/2016, Z dnia: 20.04.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Żarnowie
Załączniki:
Zarzadzenie 21.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 20.04.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 20/2016, Z dnia: 18.04.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie zasad organizacji szkól i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żarnów w roku szkolnym 2016/2017
Załączniki:
Zarzadzenie 20.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 18.04.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 19/2016, Z dnia: 07.04.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r
Załączniki:
Zarzadzenie 19.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 07.04.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 18/2016, Z dnia: 06.04.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Żarnowie
Załączniki:
Zarzadzenie 18.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 06.04.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 16/2016, Z dnia: 30.03.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żarnów oraz sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarnów za 2015 r., sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 r., oraz informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
Załączniki:
20170523073636.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 30.03.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 17/2016, Z dnia: 30.03.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego, konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko referent ds. płac i rozliczeń
Załączniki:
Zarzadzenie 17.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 30.03.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 14/2016, Z dnia: 24.03.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
Zarzadzenie 14.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 24.03.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 15/2016, Z dnia: 24.03.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
Załączniki:
Zarzadzenie 15.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 24.03.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 13/2016, Z dnia: 17.03.2016, Zmieniana:  
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
Zarzadzenie 13.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 17.03.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 1
Numer: 12/2016, Z dnia: 16.03.2016, Zmieniana:  
zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Żarnowie
Załączniki:
Zarzadzenie 12.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 16.03.2016.
Opublikowana przez Katarzyna Dziubek dnia 23.05.2017 , wersja 3
Numer: 9/2016, Z dnia: 11.03.2016, Zmieniana:  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych osób
Załączniki:
9 2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 11.03.2016.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 17.03.2016 , wersja 1
Numer: 10/2016, Z dnia: 11.03.2016, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizację pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24v kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Załączniki:
10 2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 11.03.2016.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 17.03.2016 , wersja 1
Numer: 11/2016, Z dnia: 11.03.2016, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 8/2016 Wójta Gminy Żarnów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
11 2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 11.03.2016.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 17.03.2016 , wersja 1
Numer: 8/2016, Z dnia: 02.03.2016, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
8 2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 02.03.2016.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 17.03.2016 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony