2016

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 6/2016, Z dnia: 10.02.2016, Zmieniana:  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w sportu na 2016 rok
Załączniki:
6 2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 10.02.2016.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 17.03.2016 , wersja 1
Numer: 7/2016, Z dnia: 10.02.2016, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizację pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Załączniki:
7 2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 10.02.2016.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 17.03.2016 , wersja 1
Numer: 5/2016, Z dnia: 02.02.2016, Zmieniana:  
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Załączniki:
5 2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 05.02.2016.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 17.03.2016 , wersja 1
Numer: 4/2016, Z dnia: 29.01.2016, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z pomieszczeń w szkołach na terenie Gminy Żarnów
Załączniki:
4 2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 29.01.2016.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 17.03.2016 , wersja 1
Numer: 2/2016, Z dnia: 18.01.2016, Zmieniana:  
w sprawie odwołania i powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego
Załączniki:
2 2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 18.01.2016.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 17.03.2016 , wersja 1
Numer: 3/2016, Z dnia: 18.01.2016, Zmieniana:  
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarnowie
Załączniki:
3 2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 18.01.2016.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 17.03.2016 , wersja 1
Numer: 1/2016, Z dnia: 04.01.2016, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żarnowie
Załączniki:
1 2016.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Dziubek dnia 04.01.2016.
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 17.03.2016 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony