Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarnów
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2019 Utworzono: 13.06.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Klewie
więcej...
Aktualizacja: 17.06.2019 Utworzono: 13.06.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY
Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2019 Utworzono: 14.06.2019
Unieważnienie przetargu nieograniczonego
"Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarnów"
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2019 Utworzono: 13.06.2019
Unieważnienie przetargu nieograniczonego
"Budowa hal magazynowych na działce nr 1622 obręb Żarnów"
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2019 Utworzono: 13.06.2019
INFORMACJA na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP
Przebudowa drogi w miejscowości Żarnów Osiedle Bartoszewicza nr ew. działek 7, 257/7, 261/1
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2019 Utworzono: 12.06.2019
INFORMACJA na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarnów
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2019 Utworzono: 12.06.2019
Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP
"Budowa hal magazynowych na działce nr 1622 obręb Żarnów"
więcej...
Aktualizacja: 11.06.2019 Utworzono: 11.06.2019
INFORMACJA na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP
Doposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Miedznej Murowanej

więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Unieważnienie przetargu nieograniczonego
Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019
Unieważnienie przetargu nieograniczonego
"Dostawa paliwa dla pojazdów i urządzeń Gminy Żarnów"
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2019 Utworzono: 30.05.2019
Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP
"Dostawa paliwa dla pojazdów i urządzeń Gminy Żarnów".
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2019 Utworzono: 30.05.2019

archiwum... Początek strony