Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Przebudowa drogi Soczówki - Wierzchowisko
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2017 Utworzono: 24.05.2017
Wójt Gminy Żarnów ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Żarnów
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2017 Utworzono: 23.05.2017
Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą
Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków – Chełsty – Grębenice

więcej...
Aktualizacja: 22.05.2017 Utworzono: 22.05.2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE - aktualizacja 22.05.2017 r.
Przebudowa drogi w miejscowości Skórkowice ul. Chorzew
więcej...
Aktualizacja: 22.05.2017 Utworzono: 16.05.2017
ROZEZNANIE CENOWE
Opracowanie Programu Funkcjonalno – użytkowego na zadanie pn.: „Modernizacja targowiska gminnego przy ul. Koneckiej w Żarnowie”.
więcej...
Aktualizacja: 19.05.2017 Utworzono: 19.05.2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY
Dostawa paliw dla pojazdów i urządzeń Gminy Żarnów
więcej...
Aktualizacja: 15.05.2017 Utworzono: 15.05.2017
UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
„Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów” w formule „zaprojektuj i wybuduj”
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2017 Utworzono: 12.05.2017
Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP
„Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów” w formule „zaprojektuj i wybuduj”
więcej...
Aktualizacja: 11.05.2017 Utworzono: 11.05.2017

archiwum... Początek strony