Oferty na realizację zadania publicznego

Zawiadomienie o wyborze oferty
na wsparcie zadania publicznego w zakresie pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób
więcej...
Aktualizacja: 03.09.2018 Utworzono: 03.09.2018

archiwum... Początek strony