Oferty na realizację zadania publicznego

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego
Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pt.: Festyn rodzinny w Soczówkach
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2017 Utworzono: 18.07.2017
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowejoraz wyrównanie szans tych osób
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2017 Utworzono: 11.07.2017
Unieważnienie otwartego konkursu ofert
w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
więcej...
Aktualizacja: 12.07.2017 Utworzono: 07.07.2017

archiwum... Początek strony