Uchwały 2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXXV/277/2017, Z dnia: 27.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
Załączniki:
20180117094915.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 27.12.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 17.01.2018 , wersja 1
Numer: XXXV/279/2017, Z dnia: 27.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Załączniki:
20180108115656.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 27.12.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 17.01.2018 , wersja 1
Numer: XXXV/278/2017, Z dnia: 27.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107357E
Załączniki:
20180108115628.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 27.12.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 17.01.2018 , wersja 1
Numer: XXV/276/2017, Z dnia: 27.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2018 rok
Załączniki:
20180117103001.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 27.12.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 17.01.2018 , wersja 1
Numer: XXXV/275/2017, Z dnia: 27.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy na 2018 rok
Załączniki:
20180117103021.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 27.12.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 17.01.2018 , wersja 1
Numer: XXXIV/270/2017, Z dnia: 21.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i na zawarcie Umowy Partnerskiej w zakresie realizacji budowy instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Paradyż i Żarnów
Załączniki:
20180108113255.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 21.12.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 17.01.2018 , wersja 1
Numer: XXXIII/262/2017, Z dnia: 28.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Żarnów w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty
Załączniki:
20171215141213.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 28.11.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 15.12.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/263/2017, Z dnia: 28.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i na zawarcie Umowy Partnerskiej w zakresie realizacji budowy instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Paradyż i Żarnów
Załączniki:
20171215141238.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 28.11.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 15.12.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/264/2017, Z dnia: 28.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarnowie stanowiącej własność Gminy Żarnów
Załączniki:
20171215141305.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 28.11.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 15.12.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/265/2017, Z dnia: 28.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.
Załączniki:
20171215141320.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 28.11.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 15.12.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/266/2017, Z dnia: 28.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
Załączniki:
20171215141346.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 28.11.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 15.12.2017 , wersja 1
Numer: XXXIII/267/2017, Z dnia: 28.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
Załączniki:
20171215141427.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 28.11.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 15.12.2017 , wersja 1
Numer: XXXII/251/2017, Z dnia: 26.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/239/2017 Rady Gminy Żarnów z dnia 1 września 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych w Żarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie
Załączniki:
20171109145929.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 26.10.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 10.11.2017 , wersja 1
Numer: XXXII/252/2017, Z dnia: 26.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/240/2017 Rady Gminy Żarnów z dnia 1 września 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Klewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Klewie
Załączniki:
20171109145949.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 26.10.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 10.11.2017 , wersja 1
Numer: XXXII/253/2017, Z dnia: 26.10.2017, Zmieniana:  
w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości położonej w obrębie Żarnowa
Załączniki:
20171109150007.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 26.10.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 10.11.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony