Uchwały 2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXXI/243/2017, Z dnia: 14.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Wierzchowisko
Załączniki:
20170914125032.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 01.09.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 14.09.2017 , wersja 1
Numer: XXXI/239/2017, Z dnia: 01.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych w Żarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie
Załączniki:
20170914124436.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 01.09.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 14.09.2017 , wersja 1
Numer: XXXI/240/2017, Z dnia: 01.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Klewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Klewie
Załączniki:
20170914124456.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 01.09.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 14.09.2017 , wersja 1
Numer: XXXI/241/2017, Z dnia: 01.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/197/2017 Rady Gminy Żarnów z dnia 2 stycznia 2017 r. dotyczącej organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Żarnów
Załączniki:
20170914124525.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 01.09.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 14.09.2017 , wersja 1
Numer: XXXI/244/2017, Z dnia: 01.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości położonej w obrębie Trojanowice
Załączniki:
XXXI 244.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 01.09.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 26.09.2017 , wersja 1
Numer: XXXI/245/2017, Z dnia: 01.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę oraz regulację granic drogi stanowiącej mienie komunalne Gminy oznaczonej nr ewidencyjnym 252 położonej we wsi Straszowa Wola
Załączniki:
XXXI 245.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 01.09.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 26.09.2017 , wersja 1
Numer: XXXI/246/2017, Z dnia: 01.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki położnej w Żarnowie stanowiącej własność Gminy Żarnów
Załączniki:
XXXI 246.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 01.09.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 26.09.2017 , wersja 1
Numer: XXXI/247/2017, Z dnia: 01.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/57/2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Żarnów
Załączniki:
20171004082706.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 01.09.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 26.09.2017 , wersja 1
Numer: XXXI/248/2017, Z dnia: 01.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Rzymsko – Katolickiej Parafii św. Mikołaja w Żarnowie dotacji na wykonanie prac związanych z konserwacją i odnowieniem okien
Załączniki:
XXXI 248.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 01.09.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 26.09.2017 , wersja 1
Numer: XXXI/242/2017, Z dnia: 01.09.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/131/2009 Rady Gminy Żarnów z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Załączniki:
20171004082724.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 01.09.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 04.10.2017 , wersja 1
Numer: XXX/225/2017, Z dnia: 29.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarnów za rok 2016
Załączniki:
20170707081320.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 29.06.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 07.07.2017 , wersja 1
Numer: XXX/226/2017, Z dnia: 29.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żarnów
Załączniki:
20170707081339.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 29.06.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 07.07.2017 , wersja 1
Numer: XXX/229/2017, Z dnia: 29.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/202/2017 Rady Gminy Żarnów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż wysokość określona w art.90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty
Załączniki:
20170707081732.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 29.06.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 07.07.2017 , wersja 1
Numer: XXX/230/2017, Z dnia: 29.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Żarnów w wysokości wyżej niż wysokość określona w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty
Załączniki:
20170707081748.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 29.06.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 07.07.2017 , wersja 1
Numer: XXX/231/2017, Z dnia: 29.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie
Załączniki:
20170707081808.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 29.06.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 07.07.2017 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony