Uchwały 2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXIX/221/2017, Z dnia: 18.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Żarnów
Załączniki:
20170608084111.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 18.05.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 08.06.2017 , wersja 1
Numer: XXVIII/210/2017, Z dnia: 13.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdyszewicach
Załączniki:
20170410074055.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 30.03.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 13.04.2017 , wersja 1
Numer: XXVIII/208/2017, Z dnia: 30.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie
Załączniki:
20170410074022.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 30.03.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 13.04.2017 , wersja 1
Numer: XXVIII/209/2017, Z dnia: 30.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Topolicach
Załączniki:
20170410074038.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 30.03.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 13.04.2017 , wersja 1
Numer: XXVIII/212/2017, Z dnia: 30.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
Załączniki:
20170410074632.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 30.03.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 13.04.2017 , wersja 1
Numer: XXVIII/213/2017, Z dnia: 30.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.
Załączniki:
20170410074709.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 30.03.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 13.04.2017 , wersja 1
Numer: XXVIII/214/2017, Z dnia: 30.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Załączniki:
20170410074859.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 30.03.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 13.04.2017 , wersja 2
Numer: XXVIII/215/2017, Z dnia: 30.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej
Załączniki:
20170410075007.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 30.03.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 13.04.2017 , wersja 1
Numer: XXVIII/216/2017, Z dnia: 30.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarnów w 2017 roku
Załączniki:
20170410075054.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 30.03.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 13.04.2017 , wersja 1
Numer: XXVIII/217/2017, Z dnia: 30.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Pilichowice
Załączniki:
20170410075134.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 30.03.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 13.04.2017 , wersja 2
Numer: XXVIII/218/2017, Z dnia: 30.03.2017, Zmieniana:  
w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości położonej w obrębie Chełsty
Załączniki:
20170410075152.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 30.03.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 13.04.2017 , wersja 2
Numer: XXVII/205/2017, Z dnia: 23.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka Antosika na działalność Wójta Gminy Żarnów
Załączniki:
20170223123152.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 14.02.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 23.02.2017 , wersja 1
Numer: XXVII/201/2017, Z dnia: 14.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego
Załączniki:
20170223123007.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 14.02.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 23.02.2017 , wersja 1
Numer: XXVII/202/2017, Z dnia: 14.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Żarnów w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 90 ust. 1 c ustawy o systemie oświaty
Załączniki:
20170223123033.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 14.02.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 23.02.2017 , wersja 1
Numer: XXVII/203/2017, Z dnia: 14.02.2017, Zmieniana:  
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Załączniki:
20170223123107.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 14.02.2017.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 23.02.2017 , wersja 1
 1 2 
Początek strony