2014 rok - wrzesień

Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową
 
 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Oświadczenie

1.

Krzysztof Gawryś

Przewodniczący Rady Gminy w Żarnowie

Treść

2.
Joanna Grodzicka
Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Żarnowie  Treść
3. Stefan Agatowski
Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
4. Wojciech Baran
Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
5. Sławomir Błażejewski
Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
6. Leszek Czyżykowski
Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
7. Sylweryneusz Dylewski
Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
8. Zdzisław Filipek
Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
9. Wiktor Macierzyński
Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
10. Mirosław Gierczak
Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
11. Zenon Jęcek  Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
12. Marek Kubiszewski
Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
13. Marek Łubowski
Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
14. Krzysztof Smak
Radny Rady Gminy w Żarnowie  Treść
15. Janusz Śpiewak
Radny Rady Gminy w Żarnowie
 Treść
 
 

Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.
Program ten jest darmowy  i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 06.11.2014
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 06.11.2014. Odsłon 945, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony