2007

uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r.

Plan dochodów budżetowych na 2007r. zal.1

Plan wydatków budżetowych na 2007r. zał. nr 2

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2007r. zał. nr 3

Prognoza kwoty długu i spłat na 2007r i lata następne zał. nr 4

Plan nakładów na inwestycje realizowane w 2007r. zał. nr 5

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych realizowanych w 2007r. limit wydatków na 2007r i lata 2008-2009 zał. nr 6

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszy Spójności zał. nr 7

Plan przychodów i wydatków na 2007r. zał. nr 8

Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy Żarnów dla stowarzyszeń na 2007r. zał. nr 9

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych na 2007r. zał. nr 10

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007r. zał. nr 11

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007r. zał. nr 12

 

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007r. zał. nr 13

Plan dotacji dla samorządowej instytucji kultury udzielonych z budżetu gminy Żarnów na 2007r.  zał. nr 14

Plan wydatków budżetu gminy na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w 2007r. zał. nr 15

Informacja wytworzona przez Iwona Korecka dnia 04.10.2007
Opublikowana przez Iwona Korecka dnia 04.10.2007. Odsłon 1229, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony