Uchwały 2019

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: VIII/36/2019, Z dnia: 11.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego
Załączniki:
20190507150320.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 11.04.2019.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 07.05.2019 , wersja 1
Numer: VIII/35/2019, Z dnia: 11.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego (PCPR)
Załączniki:
20190507150202.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 11.04.2019.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 07.05.2019 , wersja 2
Numer: VIII/37/2019, Z dnia: 11.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
Załączniki:
20190507150403.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 11.04.2019.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 13.05.2019 , wersja 1
Numer: VIII/38/2019, Z dnia: 11.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Żarnów
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 11.04.2019.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 13.05.2019 , wersja 1
Numer: VIII/40/2019, Z dnia: 11.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarnów
Załączniki:
20190507151237.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 11.04.2019.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 13.05.2019 , wersja 1
Numer: VIII/41/2019, Z dnia: 11.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/182/2013 Rady Gminy Żarnów z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia w miejscowościach na terenie gminy Żarnów
Załączniki:
20190507151323.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 11.04.2019.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 13.05.2019 , wersja 1
Numer: VIII/42/2019, Z dnia: 11.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Żarnów za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczych
Załączniki:
20190507151357.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 11.04.2019.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 13.05.2019 , wersja 1
Numer: VIII/43/2019, Z dnia: 11.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórkowicach
Załączniki:
20190507151417.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 11.04.2019.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 13.05.2019 , wersja 1
Numer: VI/31/2019, Z dnia: 19.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/191/2013 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Żarnowie
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 12.03.2019.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 19.03.2019 , wersja 1
Numer: VII/32/2019, Z dnia: 18.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Załączniki:
20190318133651.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 18.03.2019.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 19.03.2019 , wersja 1
Numer: VI/28/2019, Z dnia: 12.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia petycji Prezesa Zarządu Stowarzyszenia "Skórkowice i okolice"
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 12.03.2019.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 19.03.2019 , wersja 1
Numer: VI/29/2019, Z dnia: 12.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Żarnów do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 12.03.2019.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 19.03.2019 , wersja 1
Numer: VI/30/2019, Z dnia: 12.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarnów w 2019 roku
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 12.03.2019.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 19.03.2019 , wersja 1
Numer: IV/21/2019, Z dnia: 11.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Żarnów w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
Załączniki:
20190118160325.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 11.01.2019.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 22.01.2019 , wersja 1
Numer: IV/22/2019, Z dnia: 11.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie
Załączniki:
20190118160301.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 11.01.2019.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 22.01.2019 , wersja 1
Początek strony