Uchwały 2019

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: X/46/2019, Z dnia: 07.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze
Załączniki:
20190625091229.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 07.06.2019.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 25.06.2019 , wersja 2
Numer: X/47/2019, Z dnia: 07.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/296/2018 Rady Gminy Żarnów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żarnów;
Załączniki:
20190625092126.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 07.06.2019.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 25.06.2019 , wersja 2
Numer: X/48/2019, Z dnia: 07.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żarnów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 07.06.2019.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 25.06.2019 , wersja 3
Numer: X/49/2019, Z dnia: 07.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia petycji Sołtysów Gminy Żarnów w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2020 rok
Załączniki:
20190625092227.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 07.06.2019.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 25.06.2019 , wersja 2
Numer: X/50/2019, Z dnia: 07.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Malenie
Załączniki:
20190625092257.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 07.06.2019.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 25.06.2019 , wersja 3
Numer: X/53/2019, Z dnia: 07.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie opłaty targowej
Załączniki:
20190625092640.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 07.06.2019.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 25.06.2019 , wersja 2
Numer: X/51/2019, Z dnia: 07.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia statutów sołectw
Załączniki:
20190625092344.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 07.06.2019.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 25.06.2019 , wersja 1
Numer: X/52/2019, Z dnia: 07.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Regulaminu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedznej Murowanej
Załączniki:
20190625092558.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 07.06.2019.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 25.06.2019 , wersja 1
Numer: X/54/2019, Z dnia: 07.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Żarnów do ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Załączniki:
20190625092707.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 07.06.2019.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 25.06.2019 , wersja 1
Numer: X/55/2019, Z dnia: 07.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie
Załączniki:
20190625092737.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 07.06.2019.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 25.06.2019 , wersja 1
Numer: VIII/36/2019, Z dnia: 11.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego
Załączniki:
20190507150320.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 11.04.2019.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 07.05.2019 , wersja 1
Numer: VIII/35/2019, Z dnia: 11.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego (PCPR)
Załączniki:
20190507150202.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 11.04.2019.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 07.05.2019 , wersja 2
Numer: VIII/37/2019, Z dnia: 11.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
Załączniki:
20190507150403.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 11.04.2019.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 13.05.2019 , wersja 1
Numer: VIII/38/2019, Z dnia: 11.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Żarnów
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 11.04.2019.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 13.05.2019 , wersja 1
Numer: VIII/40/2019, Z dnia: 11.04.2019, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarnów
Załączniki:
20190507151237.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 11.04.2019.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 13.05.2019 , wersja 1
 1 2 
Początek strony