Uchwały 2019

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: VI/31/2019, Z dnia: 19.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/191/2013 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Żarnowie
Załączniki:
20190318133611.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 12.03.2019.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 19.03.2019 , wersja 1
Numer: VII/32/2019, Z dnia: 18.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Załączniki:
20190318133651.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 18.03.2019.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 19.03.2019 , wersja 1
Numer: VI/28/2019, Z dnia: 12.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia petycji Prezesa Zarządu Stowarzyszenia "Skórkowice i okolice"
Załączniki:
20190318133504.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 12.03.2019.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 19.03.2019 , wersja 1
Numer: VI/29/2019, Z dnia: 12.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Żarnów do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
Załączniki:
20190318133520.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 12.03.2019.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 19.03.2019 , wersja 1
Numer: VI/30/2019, Z dnia: 12.03.2019, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarnów w 2019 roku
Załączniki:
20190318133554.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 12.03.2019.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 19.03.2019 , wersja 1
Numer: IV/21/2019, Z dnia: 11.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Żarnów w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
Załączniki:
20190118160325.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 11.01.2019.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 22.01.2019 , wersja 1
Numer: IV/22/2019, Z dnia: 11.01.2019, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie
Załączniki:
20190118160301.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 11.01.2019.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 22.01.2019 , wersja 1
Początek strony