Wzory druków

 

 

Gospodarka nieruchomościami, rolnictwo, leśnictwo
          
Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości     PDF  
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości     PDF  
Wniosek o nadanie numeru porządkowego na budynek     PDF  
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów DOC   PDF  
         
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
       
Karta informacyjna przedsięwzięcia DOC      
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach DOC      
         
Oświata        
Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) DOC   PDF  
Wniosek o wydanie zaświadczenie o wysokości pobranego stypendium socjalnego DOC   PDF  
Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym DOC      
         
Radni Gminy Żarnów        
Oświadczenie Majątkowe     PDF  

 

 

Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 25.04.2019
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 25.04.2019. Odsłon 1698, Wersja 8drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony