2010 rok

Zgodnie z art. 24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową
 
 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Oświadczenie

1.

Wiktor Macierzyński

Przewodniczący Rady Gminy w Żarnowie

Treść

 2. Stefan Agatowski
Radny Gminy Żarnów
 Treść
 3. Wojciech Baran
Radny Gminy Żarnów  Treść
 4. Sławomir Błażejewski
Radny Gminy Żarnów  Treść
 5. Leszek Czyżykowski
Radny Gminy Żarnów  Treść
 6. Sylweryneusz Dylewski
Radny Gminy Żarnów  Treść
 7. Zdzisław Filipek Radny Gminy Żarnów  Treść
 8. Krzysztof Gawryś
Radny Gminy Żarnów  Treść
 9. Mirosław Gierczak
Radny Gminy Żarnów  Treść
 10. Joanna Grodzicka
Radny Gminy Żarnów  Treść
 11. Zenon Jęcek
Radny Gminy Żarnów  Treść
 12. Marek Kubiszewski
Radny Gminy Żarnów  Treść
 13 Marek Łubowski
Radny Gminy Żarnów  Treść
 14. Krzysztof Smak Radny Gminy Żarnów  Treść
 15. Janusz Śpiewak
Radny Gminy Żarnów  Treść
 
 
Pliki do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html
Informacja wytworzona przez Michał Kluska dnia 11.02.2011
Opublikowana przez Michał Kluska dnia 11.02.2011. Odsłon 1065, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony