Zakres spraw informatycznych

1. W zakresie spraw informatycznych:
a) utrzymanie stałej sprawności sprzętu informatycznego, serwisem i konfiguracją oraz nadzór nad jego prawidłowym działaniem,
b) administrowanie siecią komputerową Urzędu ( LAN i WAN ).
c) prowadzenie ewidencji systemów i programów użytkowych oraz licencji,
d) zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych oraz zabezpieczenie komputerów przed atakami wirusów,
e) tworzenie kopii zapasowych danych (archiwizacja) wg. obowiązujących przepisów oraz administrowanie nośnikami z oprogramowaniem,
f) wdrażanie i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów,
g) administracja Biuletynem Informacji Publicznej,
h) administracja i ewidencja kontami użytkowników systemów informatycznych,
i) dokonywanie przeglądów i bieżących konserwacji systemów, oraz usuwanie usterek,
j) prowadzenie rejestru wyposażenia w sprzęt komputerowy, programy, licencje, itp.,
k) współpraca z poszczególnymi referatami i stanowiskami pracy oraz jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie realizacji materiałów promocyjnych, prezentacji multimedialnych itp.,
l) szkolenie pracowników w zakresie obsługi komputerów,  
m) wykonywanie zadań zleconych przez Wójta i Zastępcę Wójta.

Informacja wytworzona przez dnia 12.10.2011
Opublikowana przez Konrad Zwierzyński dnia 12.10.2011. Odsłon 993, Wersja 1drukuj
 
Początek strony