2019

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 30/2019, Z dnia: 07.05.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 07.05.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 29/2019, Z dnia: 29.04.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 29.04.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 27/2019, Z dnia: 24.04.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania "Doposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Miedznej Murowanej" realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 24.04.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 28/2019, Z dnia: 24.04.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania "Renowacja Rynku w Żarnowie" realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 24.04.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 24/2019, Z dnia: 15.04.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie odwołania i powołania nowego członka Interdyscyplinarnego.
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 15.04.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 18.04.2019 , wersja 2
Numer: 26/2019, Z dnia: 15.04.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 15.04.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 18.04.2019 , wersja 1
Numer: 25/2019, Z dnia: 15.04.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 15.04.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 18.04.2019 , wersja 1
Numer: 22/2019, Z dnia: 02.04.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 22-2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji d.s. odbioru inwestycji pn.: "Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów".
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 02.04.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 10.04.2019 , wersja 1
Numer: 19/2019, Z dnia: 26.03.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 19-2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarnów za 2018 r., sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 r.
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 26.03.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 08.04.2019 , wersja 1
Numer: 20/2019, Z dnia: 26.03.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 20-2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 26.03.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 08.04.2019 , wersja 1
Numer: 21/2019, Z dnia: 26.03.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 26.03.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 10.04.2019 , wersja 1
Numer: 18/2019, Z dnia: 20.03.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 20.03.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 10.04.2019 , wersja 1
Numer: 16/2019, Z dnia: 05.03.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 16-2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 05.03.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 09.04.2019 , wersja 1
Numer: 17/2019, Z dnia: 05.03.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zasad organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żarnów w roku szkolnym 2019/2020
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 05.03.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 10.04.2019 , wersja 1
Numer: 14/2019, Z dnia: 27.02.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 27.02.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 09.04.2019 , wersja 1
 1 2 
Początek strony