2019

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 57/2019, Z dnia: 05.08.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 05.08.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 07.08.2019 , wersja 1
Numer: 56/2019, Z dnia: 25.07.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 roku
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 25.07.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 31.07.2019 , wersja 1
Numer: 54/2019, Z dnia: 24.07.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób.
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 24.07.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 25.07.2019 , wersja 1
Numer: 55/2019, Z dnia: 24.07.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 24.07.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 25.07.2019 , wersja 1
Numer: 53/2019, Z dnia: 24.07.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Żarnowie
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 24.07.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 07.08.2019 , wersja 1
Numer: 51/2019, Z dnia: 19.07.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji d.s. odbioru inwestycji pn.: "Wykonanie elewacji na budynku szkoły (gimnazjum)"
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 19.07.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 31.07.2019 , wersja 1
Numer: 52/2019, Z dnia: 19.07.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji d.s. wykonania prac remontowych związanych z pokryciem dachowym na budynku świetlicy wiejskiej w Straszowej Woli w ramach zadania pn.: "Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Straszowej Woli"
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 19.07.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 31.07.2019 , wersja 1
Numer: 50/2019, Z dnia: 15.07.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie gminy Żarnów
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 15.07.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 07.08.2019 , wersja 1
Numer: 48/2019, Z dnia: 10.07.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 10.07.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 12.07.2019 , wersja 1
Numer: 47/2019, Z dnia: 10.07.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru przedmiotu umowy - utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Magiczny Ogród" przy Szkole Podstawowej im. J. Bartoszewicza w Żarnowie
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 10.07.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 31.07.2019 , wersja 1
Numer: 46/2019, Z dnia: 24.06.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie bezwzględnego zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, terenów zielonych, upraw rolnych oraz napełniania basenów i oczek wodnych z wodociągu gminnego
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 24.06.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 02.07.2019 , wersja 2
Numer: 44/2019, Z dnia: 21.06.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 21.06.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 02.07.2019 , wersja 1
Numer: 43/2019, Z dnia: 13.06.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji stosowania kasy rejestrującej w Gminie Żarnów
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 13.06.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 02.07.2019 , wersja 1
Numer: 41/2019, Z dnia: 12.06.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Urzędu Gminy Żarnów na okres upałów.
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 12.06.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 12.06.2019 , wersja 1
Numer: 42/2019, Z dnia: 12.06.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żarnów
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 12.06.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 07.08.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony