2019

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 8/2019, Z dnia: 13.02.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 13 lutego 2019 w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych Urzędu Gminy w Żarnowie.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 8.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 13.02.2019.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 13.02.2019 , wersja 1
Numer: 9/2019, Z dnia: 13.02.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 13.02.2019 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu WUKO Man/koparko-ładowarki CASE SLE 580/koparko-ładowarki JCB 40 CX ECO i wysokości opłat za świadczone usługi.
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 13.02.2019.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 13.02.2019 , wersja 1
Numer: 6/2019, Z dnia: 08.02.2019, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE NR 6/2019 WÓJTA GMINY ŻARNÓW z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa na 2019 r.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 6 .pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 08.02.2019.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 08.02.2019 , wersja 1
Numer: 7/2019, Z dnia: 08.02.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 7.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 08.02.2019.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 08.02.2019 , wersja 1
Numer: 4/2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Żarnów.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 4.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 31.01.2019.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 08.02.2019 , wersja 1
Numer: 5/2019, Z dnia: 31.01.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia opłat za odprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków z beczki asenizacyjnej.
Załączniki:
Zarzadzenie nr 5.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 31.01.2019.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 11.02.2019 , wersja 1
Numer: 2/2019, Z dnia: 30.01.2019, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE Nr 2/2019 WÓJTA GMINY ŻARNÓW z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 2.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 01.02.2019 , wersja 1
Numer: 3/2019, Z dnia: 30.01.2019, Zmieniana:  
ZARZĄDZENIE NR 3/2019 WÓJTA GMINY ŻARNÓW z dnia 30.01.2019 r. w sprawie powołania Komisji d.s. odbioru projektu technicznego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Klewie na dz. nr ew. gr. 215 obręb Klew w ramach zadania pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Klewie".
Załączniki:
Zarzadzenie Nr 3.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Wilk dnia 30.01.2019.
Opublikowana przez Sylwia Wilk dnia 01.02.2019 , wersja 1
Początek strony