2019

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 41/2019, Z dnia: 12.06.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Urzędu Gminy Żarnów na okres upałów.
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 12.06.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 12.06.2019 , wersja 1
Numer: 36/2019, Z dnia: 31.05.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji d.s. odbioru robót budowlanych w związku z realizacją zadania pn.: "Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Straszowej Woli".
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 31.05.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 12.06.2019 , wersja 1
Numer: 37/2019, Z dnia: 31.05.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji d.s. odbioru inwestycji pn.: "Doposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Miedznej Murowanej" - Zakup i dostawa sprzętu RTV i AGD.
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 31.05.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 12.06.2019 , wersja 1
Numer: 38/2019, Z dnia: 31.05.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 31.05.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 12.06.2019 , wersja 1
Numer: 35/2019, Z dnia: 30.05.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji d.s. odbioru inwestycji pn.: "Doposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Miedznej Murowanej" - Zakup i dostawa drobnego wyposażenia.
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 30.05.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 12.06.2019 , wersja 1
Numer: 34/2019, Z dnia: 29.05.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Żarnów za rok 2018.
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 29.05.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 30.05.2019 , wersja 1
Numer: 33/2019, Z dnia: 28.05.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żarnowie.
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 28.05.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 30.05.2019 , wersja 2
Numer: 32/2019, Z dnia: 17.05.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 17.05.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 30.05.2019 , wersja 1
Numer: 31/2019, Z dnia: 08.05.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów: na sprzedaż drzew tzw.:"Sprzedaż drzewa na pniu - Malenie" i "Sprzedaż drzewa na pniu - Soczówki".
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 08.05.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 30.05.2019 , wersja 1
Numer: 30/2019, Z dnia: 07.05.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 07.05.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 29/2019, Z dnia: 29.04.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 29.04.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 27/2019, Z dnia: 24.04.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania "Doposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Miedznej Murowanej" realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 24.04.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 28/2019, Z dnia: 24.04.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania "Renowacja Rynku w Żarnowie" realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 24.04.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 24/2019, Z dnia: 15.04.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie odwołania i powołania nowego członka Interdyscyplinarnego.
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 15.04.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 18.04.2019 , wersja 2
Numer: 26/2019, Z dnia: 15.04.2019, Zmieniana:  
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Żarnów z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.
Informacja wytworzona przez Łukasz Dusza dnia 15.04.2019.
Opublikowana przez Łukasz Dusza dnia 18.04.2019 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony