Uchwały 2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: III/11/2018, Z dnia: 28.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy na 2019 rok
Załączniki:
20190103140204.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 28.12.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 03.01.2019 , wersja 1
Numer: III/12/2018, Z dnia: 28.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok
Załączniki:
20190103140237.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 28.12.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 03.01.2019 , wersja 1
Numer: III/13/2018, Z dnia: 28.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku osobom potrzebującym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
Załączniki:
20190103140305.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 28.12.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 03.01.2019 , wersja 1
Numer: III/14/2018, Z dnia: 28.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom i rodzinom w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
Załączniki:
20190103140325.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 28.12.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 03.01.2019 , wersja 1
Numer: III/15/2018, Z dnia: 28.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”
Załączniki:
20190103140352.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 28.12.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 03.01.2019 , wersja 1
Numer: III/16/2018, Z dnia: 28.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Żarnów na lata 2019-2021
Załączniki:
20190103140526.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 28.12.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 03.01.2019 , wersja 1
Numer: III/17/2018, Z dnia: 28.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
Załączniki:
20190103140727.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 28.12.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 03.01.2019 , wersja 1
Numer: III/18/2018, Z dnia: 28.12.2018, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.
Załączniki:
20190103140902.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 28.12.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 03.01.2019 , wersja 1
Numer: II/2/2018, Z dnia: 27.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żarnów
Załączniki:
20190110090355.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 21.11.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 10.01.2019 , wersja 2
Numer: II/3/2018, Z dnia: 27.11.2018, Zmieniana:  
w ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Żarnów
Załączniki:
20190110090414.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 27.11.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 10.01.2019 , wersja 3
Numer: II/4/2018, Z dnia: 27.11.2018, Zmieniana:  
powołania przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Żarnów
Załączniki:
20190110090445.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 27.11.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 10.01.2019 , wersja 1
Numer: II/5/2018, Z dnia: 27.11.2018, Zmieniana:  
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.
Załączniki:
20190110090504.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 27.11.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 10.01.2019 , wersja 1
Numer: II/6/2018, Z dnia: 27.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
20190110090524.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 27.11.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 10.01.2019 , wersja 1
Numer: II/7/2018, Z dnia: 27.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
20190110090614.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 27.11.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 10.01.2019 , wersja 1
Numer: I/1/2018, Z dnia: 21.11.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żarnów
Załączniki:
20190110090330.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 21.11.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 10.01.2019 , wersja 2
 1 2 3 4 
Początek strony