Uchwały 2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XLII/326/2018, Z dnia: 29.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/2011 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Załączniki:
20180906133728.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 29.08.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 06.09.2018 , wersja 1
Numer: XLII/327/2018, Z dnia: 29.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie
Załączniki:
20180906133742.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 29.08.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 06.09.2018 , wersja 1
Numer: XLII/328/2018, Z dnia: 29.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy Żarnów
Załączniki:
20180906133756.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 29.08.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 06.09.2018 , wersja 1
Numer: XLII/330/2018, Z dnia: 29.08.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Gminy Żarnów
Załączniki:
20180906133834.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 29.08.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 06.09.2018 , wersja 1
Numer: XXXIX/309/2018, Z dnia: 11.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarnów za rok 2017
Załączniki:
20180618105711.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 11.06.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 18.06.2018 , wersja 1
Numer: XXXIX/310/2018, Z dnia: 11.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żarnów
Załączniki:
20180618105738.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 11.06.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 18.06.2018 , wersja 1
Numer: XXXIX/311/2018, Z dnia: 11.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Żarnów
Załączniki:
20180618105803.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 11.06.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 18.06.2018 , wersja 1
Numer: XXXIX/312/2018, Z dnia: 11.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/262/2017 Rady Gminy Żarnów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Żarnów w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 90 ust. 1 c ustawy o systemie oświaty
Załączniki:
20180618105823.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 11.06.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 18.06.2018 , wersja 1
Numer: XXXIX/313/2018, Z dnia: 11.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żarnów nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Budkowa
Załączniki:
20180618105838.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 11.06.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 18.06.2018 , wersja 1
Numer: XXXIX/314/2018, Z dnia: 11.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek we wsi Pilichowice stanowiących Mienie Komunalne Gminy
Załączniki:
20180618105853.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 11.06.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 18.06.2018 , wersja 1
Numer: XXXIX/316/2018, Z dnia: 11.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Żarnów na terenie działania gminy Żarnów na lata 2018-2023
Załączniki:
20180618110054.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 11.06.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 18.06.2018 , wersja 1
Numer: XXXVIII/302/2018, Z dnia: 11.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie
Załączniki:
20180529121303.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 11.05.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 29.05.2018 , wersja 1
Numer: XXXVIII/303/2018, Z dnia: 11.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/291/2018 Rady Gminy Żarnów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Żarnów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Załączniki:
20180529121240.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 11.05.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 29.05.2018 , wersja 1
Numer: XXXVIII/304/2018, Z dnia: 11.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Żarnów
Załączniki:
20180529120928.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 11.05.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 29.05.2018 , wersja 1
Numer: XXXVIII/306/2018, Z dnia: 11.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wierzchowisko
Załączniki:
20180529120449.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 11.05.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 29.05.2018 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony