Uchwały 2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXXVIII/304/2018, Z dnia: 11.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Żarnów
Załączniki:
20180529120928.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 11.05.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 29.05.2018 , wersja 1
Numer: XXXVIII/305/2018, Z dnia: 11.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców z terenu Gminy Żarnów
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 11.05.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 29.05.2018 , wersja 1
Numer: XXXVIII/303/2018, Z dnia: 11.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/291/2018 Rady Gminy Żarnów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Żarnów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Załączniki:
20180529121240.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 11.05.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 29.05.2018 , wersja 1
Numer: XXXVIII/302/2018, Z dnia: 11.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie
Załączniki:
20180529121303.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 11.05.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 29.05.2018 , wersja 1
Numer: XXXVIII/306/2018, Z dnia: 11.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wierzchowisko
Załączniki:
20180529120449.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 11.05.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 29.05.2018 , wersja 1
Numer: XXXVII/292/2018, Z dnia: 21.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie podziału Gminy Żarnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Załączniki:
20180329130018.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 21.03.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 29.03.2018 , wersja 1
Numer: XXXVII/299/2018, Z dnia: 21.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Malenie
Załączniki:
20180329130433.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 21.03.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 29.03.2018 , wersja 1
Numer: XXXVII/295/2018, Z dnia: 21.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Klewie
Załączniki:
20180329130209.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 21.03.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 29.03.2018 , wersja 1
Numer: XXXVII/287/2018, Z dnia: 21.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego
Załączniki:
20180329125713.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 21.03.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 29.03.2018 , wersja 1
Numer: XXXVII/290/2018, Z dnia: 21.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/197/2017 Rady Gminy Żarnów z dnia 2 stycznia 2017 r. dotyczącej organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Żarnów
Załączniki:
20180329125919.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 21.03.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 29.03.2018 , wersja 1
Numer: XXXVII/291/2018, Z dnia: 21.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie podziału Gminy Żarnów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Załączniki:
20180329125939.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 21.03.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 29.03.2018 , wersja 1
Numer: XXXVII/298/2018, Z dnia: 21.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i na zawarcie Umowy Partnerskiej w zakresie realizacji budowy instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Paradyż i Żarnów
Załączniki:
20180329130300.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 21.03.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 29.03.2018 , wersja 1
Numer: XXXVII/288/2018, Z dnia: 21.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
Załączniki:
20180329125731.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 21.03.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 29.03.2018 , wersja 1
Numer: XXXVII/294/2018, Z dnia: 21.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert
Załączniki:
20180329130119.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 21.03.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 29.03.2018 , wersja 1
Numer: XXXVII/289/2018, Z dnia: 21.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarnów w 2018 roku
Załączniki:
20180329125854.pdf
Informacja wytworzona przez Monika Kurzyk dnia 21.03.2018.
Opublikowana przez Monika Kurzyk dnia 29.03.2018 , wersja 1
 1 2 
Początek strony