uchwały Rady Gminy Żarnów kwiecień 2007r.

Uchwała nr VI/30/07 z dnia 27.04.07r. w sprawie ustalenia regulaminu okreslającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

Uchwała nr VI/31/07 z dnia 27.04.07r. w sprawie: oświadczenia lustracyjnego skarbnika gminy Żarnów

Uchwała nr VI/32/07 z dnia 27.04.07 w sprawie nabycia nieruchomości we wsi Pilichowice na rzecz Gminy

Uchwała nr VI/33/07 z dnia 27.04.07 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Żarnow do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

Uchwała nr VI/34/07 z dnia 27.04.07 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006r oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Żarnów

Informacja wytworzona przez Iwona Korecka dnia 05.10.2007
Opublikowana przez Iwona Korecka dnia 05.10.2007. Odsłon 978, Wersja 1drukuj
 
Początek strony