Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.
Roczny Program Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok
Uchwała Nr X/76/2011 Rady Gminy Żarnów z dnia 28 października 2011 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczne
więcej...
Aktualizacja: 26.01.2017 Utworzono: 26.01.2017

aktualne... Początek strony